Försörjningskvot

GöteborgNu är en övningstidning för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdateras vid våra redaktionella övningar. Senaste uppdatering 220505.

Två män på en parkbänk

Foto: Zuzanna Ratka

Publicerad: 4 maj, 2022 11:27
Hög andel pensionärer - färre får jobba mer

I Göteborgs kranskommuner finns en större andel pensionärer än i Sverige som helhet. Detta betyder att de som arbetar får en större försörjningsbörda. Lutz Ewert, analytiker på Göteborgs stad, förklarar vad det beror på.

I kommunerna i övriga Göteborgsregionen är antalet äldre per arbetsföra högre än i Sverige som helhet. Det visar Göteborgs kommunprognos 2022. Vad det beror på är att det under 70- och 80-talet byggdes många småhus där och många barnfamiljer flyttade in. 

—  De flesta bor faktiskt kvar där och nu har barnen flyttat ut så det är bara föräldrarna kvar som är väldigt många yngre pensionärer, säger Ewert. 

Det höga antalet i dessa områden beror med andra ord på att få arbetsföra bor i kommunerna närmast Göteborg. Konsekvensen kan bland annat vara att arbetskraften i dessa kommuner är låg, säger Ewert. 

— Det kan till exempel bli svårt att hitta arbetskraft om du har många äldre som behöver tas hand om, tillägger Ewert. 

Ewert nämner att ett sätt att ta i itu med detta är att locka fler människor att bosätta sig i mindre kommuner, exempelvis genom reklamkampanjer. Målet är att locka så många som möjligt i arbetsför ålder. 

— Det är det som många kommuner försöker göra, man försöker locka folk att bosätta sig där och vara attraktiva att flytta till. Att man på olika sätt försöker få fler invånare. Då vill man ha dem i de förvärvsarbetande åldrarna, familjer, tillägger Ewert

En annan lösning på detta är system som syftar till att omfördela resurser i form av till exempel statsbidrag för kommunerna. 

— Kostnadsutjämning och inkomstutjämning är de två viktiga delarna, säger Ewert.

Försörjningskvot

Försörjningskvot, med andra ord antalet äldre per arbetsföra. Det beräknas som summan av antal personer 0-19 år, antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer i åldrar från 20-64 år. Därefter multiplicerar man kvoten med 100. Ju högre kvoten blir desto tyngre blir försörjningsbördan för de i åldersgruppen 20-64 år. 

Källa: Regionfakta

Försörjningsbörda

Ibland kallas den försörjningskvot men egentligen är de två olika mått och beskriver olika saker. Med försörjningsbörda menar man befolkningen i relation till hur många som arbetar i åldersgruppen 20-64 år. Måttet beskriver sålunda hur många, inklusive sig själv, en person som arbetar försörjer. 

Källa: Ekonomifakta