Åkareplatsen: En trafikfara som måste elimineras

Detta är en övningstidning för studenter på journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdaterades senast den 29 april 2021.

Bild på Åkareplatsen i Göteborg, klarblå himmel.

Åkareplatsen i Göteborg är en olycksdrabbad hållplats.

Uppdaterad: 17 januari, 2022 16:23
Kommunal ryter ifrån om Göteborgstrafiken

Åkareplatsen har länge varit ett problematiskt område för trafikflödet i Göteborg. Det finns helt enkelt inte plats för alla spårvagnar, bussar och bilar. Nu säger fackförbundet Kommunal Trafik i avdelning Väst ifrån – de vill se en förändring genast. 

Det var senast förra veckan som ännu en trafikolycka ägde rum vid Åkareplatsen, i centrala Göteborg, då en buss kolliderade med en spårvagn. Kommunal Sektion Trafik i avdelning Väst begär nu en förändring så att olycksrisken minimeras och kollektivtrafiken kan fortsätta rulla på utan problem.

— Det finns för lite plats för den bussterminal som byggts där och det är för mycket trafik med för många trafikslag som ska använda samma yta. Det blir ofta stopp och trafiksignalerna slås ut vilket leder till olyckor, berättar Johan Kanmert, arbetsmiljöansvarig i Sektion Trafik i Kommunal avdelning Väst.

Trafikkontoret känner till problemet

Trafikkontoret i Göteborg är medvetna om åkareplatsens problem men de menar att området statistiskt sätt inte är hårdare drabbat än andra. De har dock medgett att de kommer se över antal olyckor innan de fattar ett beslut. Kanmert berättar vilka åtgärder han tycker ska införas för att trafikriskerna ska minimeras.

— Det bästa är att bygga om platsen så den klarar av all trafik eller begränsa antingen kollektivtrafiken eller biltrafiken. Platsen måste ha mindre trafik om olyckorna ska bli färre och trafiken ska fungera, berättar Kanmert.

Skyddsombuden på Göteborgs Spårvägar har begärt en riskanalys och förslag för åtgärder för att problemet ska minimeras. Många är oroliga att trafikproblematiken vid Åkareplatsen kommer förvärras när Hisingsbron öppnar den nionde maj. Trots invigningen av Hisingsbron finns det inget beslut om att bygga om hållplatsen i snar framtid.

— Platsen kommer förmodligen inte byggas om inom en snar framtid. Det som möjligen kan hända är att trafiken begränsas på något sätt. Tyvärr krävs det nog en allvarlig olycka för innan något kommer hända, säger Kanmert.

”Brunnsparken värst i Europa”

Vidare berättar Kanmert att Göteborg har flera trafikproblematiska områden. Det grundläggande problemet är att staden byggs om så pass mycket och därmed påverkas trafikflödet som följd av detta. Kanmert pekar på att Brunnsparken är en av de mest riskfyllda trafikplatserna Göteborg.

— Det absoluta skräckexemplet i Göteborg är Brunnsparken som kan vara en av Europas värsta trafiklösningar med tio spårvagnslinjer och otaliga busslinjer som trafikerar ett område där tusentals människor går, springer, cyklar, åker elsparkcykel plus att taxibilar och leveranser till fastigheter förekommer. Till detta kommer bilister och motorcyklister som antingen kör medvetet för att de inte får köra eller irrar sig in på platser där de inte får åka. Brunnsparken är ett gigantiskt arbetsmiljöproblem för buss- och spårvagnsförare som borde åtgärdas omgående, säger Kanmert.