Hjärtoperation sköts upp och barnet dog

Operationssal

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Uppdaterad: 14 maj, 2021 21:24
Barnets hjärtoperation sköts upp sju gånger - slutade i dödsfall

Ett barns hjärtoperation sköts upp på grund av andra operationer som bedömdes viktigare. När operationen sköts upp för sjunde gången drabbades barnet av hjärtstopp och dog. Nu kritiseras sjukhuset.

Ett barn med hjärtfel skulle opereras hösten 2019 på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Dock sköts operationen upp gång på gång av andra operationer.

Barnet och dess familj befann sig hemma när beskedet kom, att operationen flyttats fram en sjunde gång. Då fick barnet hjärtstopp och avled.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutar att sjukhuset brustit i att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som gör att verksamheten håller kravet på god vård. Enligt sjukhusets interna utredning fördes dagliga kontroller på barnets hälsa, men kontrollerna journalfördes endast om något avvek från det normala.

GöteborgNu har varit i kontakt med sjukhuset men ännu inte fått svar.