Västtrafik nekar till gratis sommarlovskort för unga

Bild på spårvagn i solskenet vid Brunnsparken i Göteborg.

Brunnsparken i Göteborg är en av stadens många knytpunkter. Foto: Klara Norström

Uppdaterad: 13 juni, 2021 15:57
Västtrafik nekar till gratis sommarlovskort

Västtrafik meddelar att de inte kommer att tillåta gratis sommarlovskort för unga i år, med hänvisning till pandemiläget. Något som ungdomskonsulenten Klara Wettre är besviken över. 

– Det ger en frihet att inte vara bunden till sitt hem, då inte alla föräldrar kan betala spårvagnsresor till sina barn, säger hon. 

Det var för drygt en månad sedan som Alliansen och Socialdemokraterna i Göteborg berättade om att staden skulle få omkring 500 miljoner kronor mer i skatteintäkter 2021. 

Där tillkännagavs att 30 miljoner kronor skulle gå till att låta barn och ungdomar åka gratis i kollektivtrafiken över sommaren. 

Nu meddelar Västtrafik att de inte tillåter detta, med hänvisning till det rådande smittläget i samhället.

– Smittskyddet anser att vi inte ska uppmuntra till några ytterligare resande i kollektivtrafiken eftersom det kan uppstå trängsel. Då väljer vi att följa de råden från både smittskyddet och Folkhälsomyndigheten och har tagit det beslutet därför, säger Henrik Kjellberg, presstalesperson Västtrafik.  

“Sommarlovskorten bidrar till integrering”

Klara Wettre, ungdomskonsulent vid ungdomssatsningen vid Hisingen menar att sommarlovskortet har varit en viktig del i att få Göteborgs ungdomar att röra sig utanför sina egna områden. 

– Ungdomar håller sig mycket i sitt område, och det finns ju vissa bekymmer kopplade till det, att man blir lokalpatriotisk till exempel. Där hjälper ju ett sånt här kort otroligt mycket, att man visar ungdomarna att staden är deras, och har rätt att ta del av hela staden, säger Klara Wettre. 

I förlängningen menar hon att kortet kan vara en väg för ungdomar att knyta kontakter till människor från andra områden, och på så sätt verka integrerande. 

– Det ger en frihet att inte vara bunden till sitt hem, då inte alla föräldrar kan betala spårvagnsresor till sina barn, fortsätter hon. 

När sommarlovskortet till en början infördes under det rödgröna styret mellan 2014-2016, gjordes det på grunderna att få ett mer jämlikt Göteborg. När Alliansen tog över makten i Göteborg togs sommarlovskortet bort. 

I år när kommunen satsade på fler sommarjobb för unga var tanken att kortet skulle återinföras, men så blev det inte.

Klara Wettre anser att Västtrafik hade kunnat kompromissa genom att möta ungdomarnas behov, men samtidigt ta hänsyn till smittläget. 

 – Västtrafik hade kunnat hitta någon lösning så att det (sommarlovskortet) gällde vissa tidpunkter, precis som att de har ett seniorkort som gäller fram till en viss tid, så kanske man kunde ha ett ungdomskort som gällde andra tider. 

Smittskydd: Vill minska risken för en tredje våg

Västtrafiks presstalesperson Henrik Kjellberg förklarar att Västtrafik inte gjort någon sådan bedömning, utan att de  följt smittskydds Västra Götalands avrådan och därmed tagit ett generellt beslut som innebär att inga kommuner beviljas köp om sommarlovskort. 

Regionen avråder också till sommarlovskort med motiveringen att minimera riskerna för en tredje våg till hösten. 

I en tid när de flesta sociala kontakter sker digitalt över en skärm vittnar fritidsgårdar i Göteborg om att barn och unga mår sämre, uppger Klara Wettre. 

– Att vara isolerad kommer med att många mår psykiskt dåligt. Ungdomarna har haft distansundervisning under en lång tid, de umgås mer över nätet, mycket av de aktiviteterna som vi anordnar är digitala i stället. De är väldigt trötta på skärm vid det här läget, säger Klara Wettre.  

Ungdomskonsulenten menar att Västtrafiks beslut kommer göra att ungdomar åker mindre kollektivt under sommaren, men att de inte kommer sluta åka.

– Under sommarlovet behöver ju ungdomar komma ut, eller vi får ju hoppas att de inte sitter hemma hela sommaren, det vore ju hemskt om det är så.