Undersökning otrygghet Göteborg

Linnéplatsen

Linnéplatsen. Foto: Thea Vikström

Publicerad: 3 maj, 2022 16:14
Göteborgarna känner sig alltmer otrygga

En studie om hur göteborgarna upplever trygghet har gjorts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet på uppdrag av Göteborgs stad. Resultatet visar på att göteborgarna är delade i frågan.

Undersökningen Trygghet i Göteborg 2021 genomfördes under hösten och vintern 2021 och resultatet presenterades i april i år. 3142 personer deltog i undersökningen där de blev presenterade med den öppna frågan:  ’Vad får dig att känna dig trygg i ditt bostadsområde?’

I undersökningen ingick ett påstående som löd ’Göteborg är en trygg och säker stad’. Totalt sett kan man se att 49 procent av de tillfrågade helt eller delvis ställde sig positiva till påståendet medan 51 procent ställde sig helt eller delvis negativa till det. Detta är ett nedåtgående resultat jämfört med tidigare undersökning gjord hösten 2020 då siffran låg på 57 procent.

Bryter man ner resultatet ser man att kvinnor i större utsträckning än män ställer sig positiva till påståendet. Totalt svarade 51 procent av kvinnorna att de helt eller delvis höll med, gentemot männen som hamnade på 45 procent. Resultatet visar också att yngre personer i högre grad instämmer till påståendet om att Göteborg är tryggt, medan äldre personer känner sig mer otrygga. Men känslan av otrygghet kan variera beroende på i vilket sammanhang en person är i.

— Det är en sak att vara trygg i staden och en sak att vara trygg i sitt bostadsområde, säger Björn Rönnerstrand, ansvarig forskare för undersökningen.

Detta blir tydligt i rapporten från SOM-institutet. Resultatet visar att hela 77 procent känner sig trygga i sitt eget bostadsområde. Tolkningen är att staden generellt sett blivit förknippad med otryggheten och att den upplevda tryggheten i ens bostadsområde är hög.