Statsbidrag ska hjälpa socialt utsatta

Detta är en övningstidning för studenter på journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdaterades senast den 29 april 2021.

Stadsmissionens Second hand

Stadsmissonens Second hand vid Norra Ågatan i Göteborg. Foto: Tilda Lindén

Uppdaterad: 17 januari, 2022 06:58
Statsbidrag ska hjälpa socialt utsatta

Pandemin har förvärrat situationen för socialt utsatta grupper. Nu får 18 ideella organisationer statsbidrag på totalt 58 miljoner. Marie Pettersson Hallberg, som är chef på avdelningen för statsbidrag på MUCF, säger att bidraget ska användas för att kunna täcka basala behov. 

– Det handlar om att kunna äta sig mätt och ha någonstans att sova på natten.

Coronapandemin har inneburit ökad utsatthet för människor som lever utanför välfärdssamhällets skyddsnät. Regeringen har därför beslutat att för andra gången dela ut ett statsbidrag som ska användas för hjälp- och stödinsatser under pandemin. 

18 ideella organisationer har nu valts ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Bland de organisationer som fått stöd finns bland annat Röda korset, Läkare i världen, och Stadsmissionen. Åsa Vilu, områdeschef på det sociala området på Stadsmissionen i Göteborg, säger att stöd som dessa är avgörande för många människor som lever i utsatthet.

St: Johanneskyrkan, stadsmissionen i Göteborg kan ta emot betydligt färre under pandemin. Foto: Klara Norström

– Pandemin har haft en enorm påverkan, som pågår fortfarande. Många som redan levde i utsatthet innan har fått det svårare. Vi har dessutom sett en ökande tillströmning av människor som behöver hjälp. 

Utöver att pandemin har försvårat situationen för socialt utsatta har det även påverkat hur organisationer som stadsmissionen kan arbeta med dessa grupper.

– Arbetet kräver mycket mer resurser under pandemin. I S:t Johanneskyrkan där vi jobbar kunde vi innan träffa 200 personer. Nu kan vi ta in 20. Därför måste vi dela upp grupperna. Det kräver mera personal och är mer resurskrävande. 

Stadsmissionen hjälper bland annat till med att dela ut kläder. Foto: Tilda Lindén

 

Åsa Vilu säger att de på stadsmissionen i Göteborg har sett ett ökat behov av akuta insatser. 

– Det kan handla om till exempel matkassar och barnkläder. 

Utöver de akuta insatserna betonar hon Stadsmissionens långsiktiga arbete. 

– Vi försöker att jobba samhällsinkluderande och skjutsa in folk i välfärdssamhället. Det handlar konkret till exempel om att visa hur man skriver ett CV, hur man söker ett jobb, och att förklara hur olika system fungerar. 

När många delar av samhället stängs ner så försvåras även vägen till att ta sig in på arbetsmarknaden. 

– Det kan vara svårt att ta sig in i digitala system. Många vet kanske inte hur zoom fungerar, eller så har man inte tillgång till det. Om man inte kan visa upp att man sökt jobb kan man inte heller få A-kassa. 

Delar av Stadsmissionens organisation är helt insamlingsfinansierad. Åsa Vilu säger att stadsbidrag som dessa är viktigt för deras ekonomiska möjligheter att hjälpa utsatta grupper. 

– Samtidigt är behoven omättliga, och under pandemin är det inte heller bara ekonomin som begränsar.

Stora behov

För att fördela de 58 miljonerna har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fått i uppdrag att välja ut vilka organisationer som ska få ta del av stödet. 

– Det har varit en utmaning. Vi har fått oerhört många ansökningar, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Av de 143 ansökningar som myndigheten fick in försökte de välja ut de organisationer som jobbar med att uppfylla de mest basala behoven. 

– Vi har tittat igenom alla ansökningar och fördelat stödet efter hur väl de uppfyller kravet. Ungefär hälften av organisationerna har fått den summan de ansökt om och resten har fått lite mindre. 

Stödet från MUCF delas i de flesta fall ut till riksorganisationer, men i undantagsfall även till lokalorganisationer, om verksamheten har ett riksintresse. Marie Pettersson Hallberg uppger att de socialt utsattas situation har förvärrats i hela landet, men att det i storstadsområden som Stockholm och Göteborg är extra påtagligt. 

Enligt Marie Pettersson Hallberg skulle ett större stöd behövas för att kunna täcka de behov som finns. 

– Det här är en bra början, men att vi fått så många ansökningar visar också att det finns väldigt stora behov i samhället. Det skulle absolut kunna göras mer. 

Stödet som delas ut nu i månadsskiftet april-maj är det andra statsbidraget som MUCF fått i uppdrag att dela ut. Det första stödet på 48 miljoner kronor delades ut under sommaren 2020. 

– Vi har återkopplat med många som då fick stöd. Vi såg till exempel att Stadsmissionen jobbat väldigt mycket för de som blivit av med jobbet. I många fall har det skapat en kedjereaktion där man sedan blir av med sin bostad.