Schack nekad som sport

Detta är en övningstidning för studenter på journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdaterades senast den 29 april 2021.

Två män spelar schack. Båda hänger ned med huvudena. En har på sig en randig tröja med gult, rött, blått och grönt. Den andra har på sig en grå tröja

Foto: Alexander Larsson Vierth/ TT

Uppdaterad: 17 januari, 2022 21:36
Schack nekas som sport

Sveriges Schackförbund ansökan till att ses en idrott har blivit nekad. Beslutet är inte slutgiltigt men det har väckt starka känslor bland schackklubbar i Göteborg.

–Man tävlar i olika former i schack. Man tävlar på nätet. Man tävlar i långpartier som håller på i fyra, fem eller sex timmar. Där vill jag antyda att om man vill spela bra i fem timmar, då får man vara bra vältränad, säger Mats Harrén, ordförande för Nolereds schackklubb i Göteborg.

Riksidrottsförbundet kom ut med ett pressmeddelande förra veckan med att padel, islandshäst ridning och Friskis & svettis föreslås bli nya sporter. Samtidigt blev flera andra förbund nekade en plats. Sveriges Schackförbund är en av dessa. I pressmeddelandet stod det följande:

 ”SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelses (FS) bedömning är att det fysiska momentet i schackspelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. Sveriges Schackförbund har i sin ansökan inte heller visat att det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för spelandet, prestationen eller resultatet. Därför anses Sveriges Schackförbund inte bedriva idrott enligt idrottsrörelsens definition”

En förening som kommer bli påverkade av ett eventuellt avslag är Nolereds schackklubb. Klubben ligger i Torslanda i Götborg och har en verksamhet för barn och ungdomar. Mats Harrén är ordförande i föreningen och reagerar starkt på det föreslagna beslutet.

— Det finns ju olika teorier om det. Jag brukar skoja rent generellt om idrott eller sport gällande schack. Jag lägger inga egna värderingar i det utan brukar bara säga att schackspelaren Magnus Carlsen i Norge har blivit utsedd till Norges främsta idrottsman. Titta på vad som skrivs om schack i olika tidningar eller olika länder. Skrivs det på sportsidorna, nyhetssidorna eller kultursidorna? Det är en rätt så intressant aspekt såklart.

Harrén lyfter fram schack som en väldigt integrerande idrott där alla kan delta, oavsett förutsättning. Han tycker också att ett avslag skulle gå emot en av Riksidrottsförbundets fyra hörnstenar, allas rätt att vara med.

— De pratar emot sig själva tycker jag faktiskt. Något som är fantastiskt med schack är att det är fruktansvärt integrerande. I både kön och ålder. Du kan vara blind och spela schack. Du kan vara döv och spela schack. Du kan vara helt funktionsförhindrad eller inte röra dig överhuvudtaget, men spela med munnen eller spela med någon som flyttar pjäserna åt dig. 

Motivering bakom avslaget.

Björn Eriksson, ordförande för riksidrottsförbundet, säger att det finns kriterier som behövs ifall man ska bedriva idrott enligt deras definitioner.

Bild på Björn Eriksson. Håller i en mikrofon. Äldre man i vitt hår och har på sig smala glasögon

Björn Eriksson: Ordförande på RF. Foto: Noella Johansson/ TT

— Det är ett antal kriterier som är uppställda som har vuxit fram genom åren, för vad det är för krav. Det är väl egentligen tre krav som schacket har konfronterat med. Det ena är att det ska handla om att bedriva och administrera idrottslig verksamhet. Det andra är att det ska vara en ideell förening. Det tredje att det ska stå i samklang med SISU:s ändamål och verksamhetsidé. Det är de kriterier som det hela prövas för

Förutom kriterierna lyfter Eriksson fram två andra faktorer till avslaget. Normaltsätt är det specialidrottsförbund som söker in, vilket schack inte är. Svenska Schackförbundet är också byggt på distriktsförbund och inte på medlemsföreningar. Precis som i pressmeddelandet belyser Eriksson även att det fysiska momentet i schack är mindre jämfört med de psykiska.

Dialog förs mellan parterna 

Eriksson bekräftade att Sveriges Schackförbund har pratat med Riksidrottförbundet om avslaget. I diskussionerna är det starkt polarisade sidor som förmodligen kommer vara över en längre tid.

— Man har olika meningar på de här punkterna. Jag uppfattar att Schackförbundets argumentering är att det fysiska momentet visst föreligger genom att man kan bli ansträngd och pulsen stiger. Det krävs bra fysik om man ska vara en bra schackspelare. Det är en ståndpunkt som vi inte menar är felaktig. Men fortfarande ser vi det som att det underordnar det tankemässiga momentet, säger Eriksson.

Dialogen mellan Svenska schackförbundet och Riksidrottsförbundet samt SISU kommer att fortsätta och inget har blivit hugget i sten än. Ett slutgiltigt beslut kommer vid Riksidrottsmötet 28-30 maj.