Regeringsfrågan som kan höja hyrorna

Detta är en övningstidning för studenter på journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdaterades senast den 29 april 2021.

Uppdaterad: 17 januari, 2022 19:09
Regeringsfrågan som kan höja hyrorna

Bostadsmarknaden i Göteborg kan påverkas mycket av frihyressättning av nyproduktion
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Utredningen om om fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder ska snart presentera sina förslag för regeringen. Om fri hyressättning går igenom kommer marknadshyra att gälla för nybyggda hyresrätter. 

– I Majorna skulle priserna kunna öka med 70 procent, säger Andreas Sjöö, bostadspolitisk sakkunnig på Hyresgästföreningen.

Inför valet 2018 var bostadspolitiken en viktig fråga. Socialdemokraterna ställde sig emot fri hyressättning, medan de borgerliga partierna var för. När januariavtalet slöts ingick frågan som en punkt i överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förra våren tillsattes en utredning som den 31 maj ska presentera sitt förslag till regeringen. En proposition skulle därför kunna antas och börja gälla under 2022. 

Hyresgästföreningen, som jobbar med att organisera sig mot fastighetsägarna, är starkt emot fri hyressättning. De har startat en kampanj för att uppmärksamma det starka motstånd som finns mot marknadshyror.

– Det finns egentligen ingen som tycker att det är bra. Det är några riksdagsledamöter från borgerliga partier, några fastighetsägare och kanske några fundamentalistiska nyliberaler, säger Andreas Sjöö, bostadspolitisk sakkunnig på Hyresgästföreningen.

I kampanjen försöker de bland annat samla organisationer att svara på remissförslaget och få medborgare att visa sitt missnöje. Därtill har de startat en namninsamling, som i nuläget har 100 000 underskrifter. Andreas Sjöö säger att syftet med namninsamlingen är att sätta press på politikerna. 

– Vi vill visa politikerna hur stort missnöjet är med det här förslaget. Det är en ganska lätt sak att skriva på men om många gör det kan det ha en stor effekt. 

I sin kampanj har Hyresgästföreningen också kritiserat Socialdemokraterna för att de i sin valkampanj inför valet 2018 satte sig emot marknadshyror, för att sedan godkänna det som en punkt i januariavtalet. 

– Vi ser på det som ett enormt svek, säger Andreas Sjöö. 

– Vi vet ju att Socialdemokraterna fortfarande inte ser på det här som en bra idé. Det är vårt hopp att det åtminstone ska bli en valfråga igen. 

Enligt honom är det troligt att beslutet ändå hinner klubbas innan nästa val. 

– Om riksdagen får chansen så kommer de att rösta igenom det här. Därför vill vi att det skrotas innan det hamnar på riksdagens bord. 

Han hoppas att något av de borgerliga partierna ska backa från förslaget. 

– Om de hör med sina medlemmar så inser de nog ganska snabbt att det drabbar ganska många, och det finns ganska få som vinner på det. 

Hyresgästföreningen har tagit fram en rapport där de har beräknat vad en fri hyressättning skulle innebära för prisskillnad, genom att jämföra med vad bostadsrätter kostar idag. 

– Dag ett skulle ingenting hända. Kanske inte ens dag 365. Men enligt vår rapport skulle det här innebära en höjning av hyrorna i Göteborg på kring 50%, i vissa områden ännu mer. I Majorna skulle priserna kunna öka med 70%.

I Majorna skulle hyrorna på nyproduktion kunna öka med 70%.
Foto: Lisa Arfwidson / SvD / TT / 

Även om beslutet bara gäller nybyggda hyresrätter menar han att det på långsikt skulle innebära stora förändringar. 

– Förr eller senare är allt nyproduktion. 

Socialdemokraternas ställning

Anton Åvall, kommunikationsombudsman för Socialdemokraterna i Göteborg, framhåller att Socialdemokraterna som parti fortfarande ställer sig mot införande av marknadshyror, och att Socialdemokraterna i Göteborg har tagit beslut att verka för att stoppa förslaget.

Om partikongressen tar beslut för att försöka motverka införandet av marknadshyror blir det en fråga för partiet nationellt.

– Vi vill driva det på partikongressen i november. 

 Trots att fri hyressättning av nyproduktion ingår i januariavtalet framhåller Anton Åvall att partiet är emot det. 

– Socialdemokraterna som parti har inte ändrat inställning till det hela. Man måste skilja på socialdemokraternas politik och regeringens politik, som är framförhandlad mellan fyra olika partier. 

Varför fri hyressättning av nyproducerade bostäder var en av de punkter som Socialdemokraterna godkände som en del av januariavtalet kan Anton Åvall inte svara på. 

– Varje parti fick ge och ta. Efter valet 2018 hade många partier låst sig i sina positioner och det fanns ingen klar majoritet. Då tog Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet ansvar för att se till att landet kan styras, genom att förhandla fram avtalet. 

– Varför just fri hyressättning av nyproduktion blev en del av avtalet kan bara de som deltog i förhandlingarna svara på. 

Han framhåller att det i avtalet också ingick bostadsfrågor i linje med Socialdemokraternas politik.

– I avtalet ingår också statliga subventioner för byggande av hyresrätter. Som parti tror vi mycket på hyresrätter som bostadsform, för att till exempel unga ska kunna komma in på bostadsmarknaden. 

– Bästa sättet att hålla hyrorna nere är att bygga mycket hyresrätter. 

Socialdemokraterna i Göteborg kämpar också för att allmännyttan, det vill säga uthyrning av kommunalt ägda bostäder, ska fortsätta finnas och hyra ut bostäder i staden. 

– I Göteborg är allmännyttan ganska stark. De jobbar inte med marknadshyror utan försöker hålla priserna på en lägre nivå. 

Att frågan har väckt ett starkt motstånd från till exempel Hyresgästföreningen kan han förstå.

– Som parti är vi ju fortfarande emot det, även om vi står för januariavtalet.

Vad innebär fri hyressättning? 

Utredningen som ska framföra ett förslag om fri hyressättning på nyproduktion utgår från en rad direktiv som regeringen har lagt fram. Bland annat ingår följande punkter i direktiven.

  • Fri hyressättning införs vid nyproduktion. 

Det innebär att fastighetsägaren själv får bestämma vilken hyra som tillämpas på bostaden, utan förhandling med hyresgästen. 

  • Fri hyressättning kommer enbart att omfatta nyproduktionen och berör inte befintligt bostadsbestånd

Hyresrätter som redan är byggda kommer inte påverkas av beslutet. 

  • Information om hyresnivåer ska göras tillgänglig och det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. 

I direktivet förtydligas inte hur ett sådant skydd skulle vara utformat.