Pressfrihetens dag

Journalister väntar inför pressträff

Journalister förbereder sig inför en pressträff. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Publicerad: 3 maj, 2022 11:16
Världsdagen för pressfrihet

Den 3 maj varje år uppmärksammas Världsdagen för pressfrihet. Dagen ska påminna om världens regeringars skyldighet att upprätthålla pressfriheten enligt artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dagen ska också påminna oss om att hedra de uppoffringar som gjorts för pressfriheten.

Vad kan du om pressfrihet? I Sverige eller om Sveriges grundlagar för tryck-och yttrandefrihet?

 

 

Här kommer 5 snabba fakta!

♦ Pressfrihetsdagen har sedan 1993 arrangerats varje år. Pressfrihetens Dag påminner om att ta vara på grundläggande principer för mediernas frihet – utan kontroll och censurering av regeringen.

 

♦ Rätten till att uttrycka sig fritt i skrift och tal ses som en grundpelare för en fungerande demokrati och utgörs i två av Sveriges grundlagar: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

 

♦ Sveriges tryckfrihetsförordning var den första i världen att bildas och antogs år 1766.

 

♦ Yttrandefrihetsgrundlagen är Sveriges yngsta grundlag och började användas år 1992.

 

♦ Tillsammans skapar tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ett starkt skydd för pressfriheten. Bland annat vad gäller, böcker, tidningar, radio-och tv-sändningar.

 

 

Läs uppföljningsartikeln på onsdag om hur institution för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet, firar pressfrihetens dag. Och hur journalister och medieprofessorer ser på huruvida journalister tar för stora risker.