Ny IPCC-rapport: ”Det är bråttom”

Foto: Petter Myrenberg

Publicerad: 5 april, 2022 15:47
Ny IPCC-rapport: "Det är bråttom"

Under måndag eftermiddag släpptes den tredje och senaste delen i IPCC:s klimatrapport. Syftet med rapporten är att beskriva vilka möjligheter som finns för att minska växthusgaser i atmosfären så att politiker kan fatta beslut. Deliang Chen, professor vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs Universitet sammanfattar de tre viktigaste slutsatserna i den nya IPCC-rapporten.

Unikt med denna rapport är att politiker och forskare samarbetar i framställningen av sammanfattningen, det för att förtydliga och kritisera innehållet.

– Politiker har sett och godkänt, och det blir en förutsättning för att de ska göra något, säger Deliang Chen.

Foto: Petter Myrenberg

 

Långtgående problematik

Klimatförändringarna har länge varit ett faktum men det görs alldeles för lite. Den annars ofta neutrala FN generalsekreteraren Antonio Guterres utryckte sig kraftfullt i gårdagens presskonferans mot de regeringar och företag som lovat mycket men hållit lite.

– Vissa regeringar och företag säger en sak men gör något annat, enkelt beskrivet, de ljuger, säger han.

Ett exempel som Deliang Chen lyfter är de 100 miljarder som lovades av världens rika länder under COP15 2009 i Köpenhamn men som få länder fram till COP26 2021 bidrog till.  

 

 

Möjlighet till förändring

Rapporten lyfter att flera sektorer i samhället har stora möjligheter till förändring. Nya finansieringar, nya investeringar, ny teknik men också beteendeförändringar kan göra det möjligt för oss att nå klimatmålen.

Nytt i denna rapport är också att IPCC skriver att individer och samhällen har stor förmåga att bidra till att minska utsläpp, något som Deliang Chen inte riktigt förväntade sig.

– Det var lite över min förvåning, att det finns så stort potential för människor att använda sin konsumentmakt och ändra sin livsstil vilket leder till större skillnad än vad många trodde, säger han.

Konkreta förslag i rapporten är bland annat att cykla mer, åka kollektivtrafik och flyga mindre.

Deliang Chen tycker att det är viktigt med en jämlik och rättvis klimatpolitik för att skapa acceptans och legitimitet för världen befolkning.

– Den rikaste delen av världens befolkning har släppt ut mest och har störst möjlighet och ansvar att agera. De har möjlighet att vara förebilder och har mest inflytande och kapital, säger han

 

 

Det är bråttom

Vi kan inte vänta längre. Inte nästa år, nästa månad eller imorgon utan nu är IPCC:s budskap. De senaste 20 åren har världens koldioxidnivåer nått rekord efter rekord. Ökningen av koldioxidutsläpp är inte lika stor de senaste tio åren men de ökar fortfarande för varje år.

När det gäller Göteborgs klimatpolitik menar Deliang Chen att det finns möjligheter, speciellt inom byggbranschen. Återvunnet cement, klimatsmarta bostäder och att bygga om i stället för att bygga nytt är några av möjligheterna för Göteborg.

– Göteborg bygger upp och förtätar, vilket är bra utifrån ett miljöperspektiv då det skapar högre energieffektivitet, säger han.

Enligt Karin Bjerner på miljöförvaltningen är Göteborgs egna klimatmål mer ambitiösa än Parisavtalets. Man ska nå netto noll utsläpp så snart som möjligt, men målsättningen är att det kommer att vara gjort till 2030. Vilket är ett ambitiöst mål.

– Vi måste tro att det går, säger hon.

De viktigaste sektorerna framöver är enligt Deliang Chen energisektorn, industrin och transport. Men han tycker också det är viktigt att man använder sin demokratiska rättighet och röstar på politiker som faktiskt agerar mot klimatförändringarna.

– Individer kan göra mycket själva, man har såklart olika möjligheter, men man ska göra sitt bästa, säger han.