Multiarenan i Kviberg ska ersätta Isdala

Detta är en övningstidning för studenter på journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdaterades senast den 29 april 2021.

Visionsbild för arenan i Kviberg i trä med grästak.

Visionsbild för den nya multiarenan i Kviberg. Bild: Wahlström & Steijner arkitekter AB

Uppdaterad: 28 oktober, 2021 02:23
Ny multiarena i Kviberg ska ersätta Isdala

Den nya multiarenan i Kviberg håller på att byggas färdigt och den planeras stå färdig till våren/sommaren 2022. Arenan kommer fungera för olika bollsporter, fäktning, kampsport och is-sport. Kvibergarenan planeras även ersätta den gamla ishallen Isdala – som ska rivas.  

Arenan ska kunna användas av flera olika sorters idrotter och vara delad i två hallar – där en halva fungerar som ishall. I den andra halvan ska man på både tävlingsnivå och för allmänheten kunna utöva olika bollsporter men även fäktning och kampsport. I ishallen ska man kunna bedriva tävlingar i konståkning och ishockey men den finns även till för allmänhetens åkning. Arenan kommer att bli 8000 kvadratmeter stor och ska vara byggd mestadels i trä med ett sedumtak och den ska stå färdig till våren/sommaren 2022. Det kommer även finnas möjlighet att konvertera hela arenan till ett stort utrymme för större evenemang. 

Det finns fasta läktare i de två hallarna på tvåhundra platser var. Om man konverterar de två hallarna till en hall när man ska spela matcher så kan man också addera teleskopläktare som gör att man kommer upp i 1500 sittplatser, säger Ann-Charlotte Hellman, avdelningschef  för fastigheter på idrotts- och föreningsförvaltningen.  

Ersätter gamla ishallen

Planen är att den nya arenan i Kviberg ska ersätta den gamla ishallen Isdala. Kvibergarenan kommer innehålla en ishallsdel för ishockeyföreningar, konståkare och för allmänheten. Det kommer även finnas en aningen mindre träningshall med syntetisk is för att träna teknik. Det fanns även önskemål om en flersportarena och man valde därför att bygga ihop båda dessa två i en stor arena.

Vi hade ett behov av att ersätta Isdala i Kortedala eftersom den har så många år på nacken och är tekniskt slut. Nu fick vi möjligheten att uppföra en ny ishall och dubbelsportarena i Kviberg och då såg vi att möjligheten att bygga ishall här var en väldigt bra lösning. För då fungerar Isdala fram till att denna arenan är färdig och sen flyttar man över verksamheten hit,  vilket innebär att föreningarna kan fortsätta sin verksamhet oavbrutet, säger Ann-Charlotte Hellman.

Kan användas till konserter

Det har också funnits önskemål om upp till 2500 läktarplatser i sporthallsdelen eftersom den då fungerar för bland annat elithandboll. 

Det fanns inte möjlighet att få plats med så många sittplatser inom den här byggrätten som vi hade om man också skulle få plats med en ishall. Så att vi har maximerat antalet sittplatser utifrån den yta vi hade att tillgång till, säger Ann-Charlotte Hellman

Förutom sportevenemang kommer man även kunna använda den nya arenan för diverse kulturevenemang som musikkonserter och olika uppträdanden. 

Då kan man även sätta stolar på golvet vilket gör att man kommer upp i 2500 platser, säger Ann-Charlotte Hellman.

Syntetisk is

Arenan kommer innehålla en mindre träningshall med syntetisk is. Syntetisk is görs vanligtvis av plastsorten polyeten i fyrkantiga paneler som man sedan kopplar ihop och lägger ovanpå golvet.