Make theatre great again

Detta är en övningstidning för studenter på journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdaterades senast den 29 april 2021.

Göteborgs stadsteater

Göteborgs Stadsteaters bidrag till det europeiska kortfilmsprojektet heter "Make Theatre Great Again" och har premiär 4 Juni. Foto: European Theatre Convention

Uppdaterad: 16 januari, 2022 18:03
Teaterns renäsans på horisonten

European Theatre Convention har under pandemin lanserat ett kortfilmsprojekt på temat renässans. Det blir sammanlagt 22 kortfilmer från 18 olika europeiska länder och Göteborgs Stadsteaters bidrag, Make Theatre Great Again, har fokus på kulturbranschens utsatthet.

Pandemin har slagit hårt mot kulturen. Inställda evenemang, begränsade platser på föreställningar och restriktioner har gjort att många kulturföretagare hamnat i ekonomisk kläm. Men med blicken mot framtiden och lättade restriktioner har ETC, European Theatre Convention, lanserat ett europeiskt kortfilmssamarbete på temat renässans. Det handlar om kulturvärldens återuppståndelse efter pandemin. 22 olika teatrar från 18 europeiska länder producerar varsin kortfilm som ska premieras fram till sommaren. Sammanlagt 250 konstnärer är delaktiga i projektet. Det svenska bidraget Make Theatre Great Again kommer från Göteborgs Stadsteaters Backa Teater. Bakom produktionen står bland andra Pontus Stenhäll, konstnärlig ledare och regissör på Göteborgs Stadsteater och Sisela Lindblom, dramaturg, författare, regissör och dramatiker. 

Göteborgs Stadsteaters produktion handlar om “den komplexa direkta stunden” följt av “det tomma hålet precis före renässansens big bang”. Pontus Stenhäll förklarar vidare:

Just nu befinner vi oss i ett tomrum och precis som att alla planeter skapades ur ett tomrum kommer det komma en explosion av kreativitet efter det här.

Han säger att kortfilm är ett format som de på Stadsteatern inte brukar arbeta med. 

Vi satt i en idégrupp och diskuterade vad vi skulle göra och tyckte att en konstfilm var ett bättre forum för det vi ville göra, att gestalta det komplexa genom det till synes enkla.

Trots bytet av format och att de inte jobbat på detta sätt tidigare tycker Pontus Stenhäll att arbetet har flutit på. Han säger att de har jobbat “utanför boxen”.

– Vi träffas på kvällar efter arbetstid. Det tog en hel dag att spela in filmen och det har inte varit som den vanliga verksamhetsprocessen. 

Pontus Stenhäll tror filmen mest kommer nå ut till teaterintresserade, men hoppas att fler kommer hitta den då den publiceras på webben. Han berättar vidare att filmen inte handlar så mycket om att berätta något, utan snarare att väcka frågor. 

– Vad betyder det, vad befinner vi i oss nu? Den visar på en frustration som vi befinner oss i, en vanmakt när man inte har kontroll över situationen själv.

Filmen är en metakommentar på hur kulturbranschen i stort hanterar pandemin och dess utmaningar, men Pontus Stenhäll säger också att det lika gärna hade kunnat gälla idrotten eller restaurangbranschen. Han tar upp problematiken i att de inte kan planera verksamheten.

Det skapar en frustration, en vanmakt.   

 

Make theatre great again

Göteborgs Stadsteater – Backa Teater – Sverige

Premiär: 4 June 2021

Produktion: Pontus Stenshäll, Sisela Lindblom, Fredrik Evers, Peter Buchschatz

Med: Jesper Söderblom