Göteborg blir klimatneutral stad

EU-flaggan och Svenska flaggan

Arkivbild. Foto Henrik Montgomery/TT

Publicerad: 5 maj, 2022 09:39
Göteborg utvald av EU – ska visa vägen

Europeiska kommissionen har utnämnt Göteborg till att bli en klimatneutral stad. Det är ett uppdrag som ska vägleda resten av världen.

— Städer i Europa går ihop och delar erfarenheter, och visar vägen för klimatomställningen, säger Emmyly Bönfors (C), ordförande för miljö-och klimatnämnden i Göteborg.

Det är på uppdrag av EU som flera europeiska städer har utnämnts till att bli klimatneutrala städer. 377 städer runt om i Europa fick intresseanmäla sig i slutet av januari, och nu har EU-kommissionen valt ut de städer som får ta sig an uppdraget.

Göteborg stad har en bakgrund med arbete kring miljö och klimatfrågor. I ett nytt miljö- och klimatprogram bestämdes att man vid år 2030 vill ha ett klimatavtryck nära noll. Emmyly Bönfors (C) är ordförande i miljö- och klimatnämnden i Göteborg och berättar att det kändes självklart att hoppa på EU-uppdraget. I slutet av april valdes Göteborg slutligen ut som en av de 100 städer som får medverka.

— Det var fantastiskt att bli utsedd, samtidigt som det förpliktigar. Nu hänger det ännu mer på att vi måste komma till rätta med att minska utsläppen, säger hon.

 

Att bli klimatneutral

Célia Dejond, presstalesperson på EU-kommissionen, skriver i ett mejl till GöteborgNu att en klimatneutral stad är en ekonomi med noll utsläpp av växthusgaser. Med klimatneutralitet menas att städer försöker minska på koldioxidutsläppen så mycket som det går, men att man också kompenserar för de utsläppen man fortfarande behöver ha kvar.

Klimatneutralitet är en av de lösningar EU har för att förbättra människors livsvillkor, och för att ta tag i den globala utmaningen med klimatkrisen. Célia Dejond skriver att övergången till klimatneutralitet är en akut utmaning, men också en möjlighet att bygga en bättre framtid för alla.  Städer i Europa utgör bara fyra procent av landytan, men är hem för 75 procent av alla EU-medborgare. Trots att städerna utgör en liten del av Europas landyta står städerna för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och spelar därför en viktig roll i att lösa klimatutmaningen. 

— En viktig nyckel att få med är staden, näringslivet, akademin men också medborgarna. Det kanske är den största utmaningen, att hitta bra samverkansformer för att få medborgarna att känna sig delaktiga i klimatomställningen, säger Emmyly Bönfors.

 

Mål 2030

De 100 städer som utsetts, har som syfte för att inspirera andra städer till att också bli klimatneutrala. Städerna ska hjälpa till att nå närmare en lösning på klimatkrisen. 

— Städerna som ingår blir ett experiment och kunskapsnav kan man säga, där man testar och utvecklar nya lösningar, berättar Bönfors.

De städer som valts ut av EU-kommissionen ska få finansieringsstöd och rådgivning under hela uppdragets gång. Célia Dejond skriver att klimatet är i starkt beroende av städers klimatåtgärder och därför måste EU också stödja dem i påskyndandet i omställningen.

—  Om vi som kan inte gör det vi behöver, blir det svårare för dem som har en fattigare situation eller där teknikutvecklingen inte har kommit till samma nivå. Då finns det stora risker med en uppvärmd planet. Det vet vi ju vad de har för effekter, säger Emmyly Bönfors.

Om EUs mål nås 2030, är nästa steg att fler städer ska ansluta sig och uppnå en klimatneutralitet. På längre sikt kan städerna erbjuda renare luft, miljösäkrare transporter, mindre trängsel och buller för invånarna. Vid år 2050 är planen att så många städer som möjligt i Europa ska ha uppnått detta och vara ett gott exempel för resten av världen. 

— Ambitionen med att ha ett klimatavtryck nära noll vid 2030 är att vi ska vara föregångare i resten av världen. Jag ser att alla måste hjälpas åt, säger Emmyly Bönfors.

Dessa svenska städer har blivit utvalda av EU:

* Göteborg
* Stockholm
* Malmö
* Lund
* Umeå
* Helsingborg
* Gävle

 

Källa: EU