Läxhjälp och lovskola ska få fler till gymnasiet

Uppdaterad: 17 maj, 2021 23:34
Läxhjälp och lovskola ska få fler till gymnasiet

Garanterad läxhjälp till elever och skyldighet att delta i lovskola. Det är förslag som idag presenterades för hur en större andel elever ska bli behöriga till gymnasieskolan.

För att fler tonåringar ska kunna gå raka vägen från grundskola till ett nationellt program på gymnasiet har regeringen utrett hur stödet till de elever med svaga betyg kan stärkas. Utredaren Anna Westerholm, som fick uppdraget i februari i fjol, överlämnar i dag sina förslag till utbildningsminister Anna Ekström.

Regeringen har bland annat bett om förslag på en garanti om läxhjälp i skolan till de elever som riskerar att inte bli gymnasiebehöriga. I uppdraget har också ingått att ta ställning till om skolornas skyldighet att erbjuda lovskola ska utökas, och skyldigheten för eleven att delta. 

Regeringens utredning föreslår även att nyanlända elever kan behöva gå i lovskola en del av sommaren för att bli gymnasiebehöriga. I betänkandet ska ingå ett förslag på genomförande av detta, och även på hur skolplikten för nyanlända kan förlängas.