Elsparkcyklar – synskadade

GöteborgNu är en övningstidning för journalistutbildningen vid Göteborgs universitet. Den uppdateras vid våra redaktionella övningar. Senaste uppdatering 220505.

Elsparkcyklar har försvårat framkomligheten för synskadade. Nu begränsas mängden fordon i Göteborg. Foto: Andrea Gunell

Publicerad: 7 april, 2022 11:38
Synskadade Christina Järås: "Elsparkcyklarna slängs överallt."

Den 3 mars beslutade Trafiknämnden att antalet elsparkcyklar ska minska i Göteborg. Under våren kommer elsparcyklarna att begränsas till maximalt 4400 stycken. Christina Järås, engagerad i Synskadades Riksförbund Göteborg, välkomnar Trafiknämndens beslut. 

— Det är verkligen ett framsteg. 

I augusti 2021 fanns det cirka 9000 elsparkcyklar i Göteborg. Det nya beslutet innebär att elsparkcyklarna minskar med ungefär hälften. Synskadade Christina Järås har under lång tid upplevt elsparcyklarnas baksida.

— Elsparkcyklarna blir slängda överallt. Jag ramlar över dem och folk ställer dem hur som helst, de står i vägen, säger hon. 

Det har funnits omfattande problem med felparkerade elsparkcyklar, då särskilda parkeringsplatser för dem har saknats. Dessutom har företagen som hyr ut elsparkcyklarna ingen möjlighet att kontrollera hur de parkeras. I dagsläget kan böter delas ut ifall en elsparkcykel utgör en fara eller ett hinder för framkomligheten. Då riktas boten mot elsparkcykelföretagen. Christina Järås anser att boten borde gå till de som använt dem och inte till företagen eftersom det är de som använt elsparkcykeln som gjort fel. 

—  Jag skulle vilja att böter delas ut om man parkerar på fel ställen, allmänheten behöver lära sig, säger Christina Järås.

 

I slutet av mars hittades upp till ett ton elsparkcyklar i Göteborgs kanaler när föreningen Rena Mälaren dök efter skrot. Felhanteringen av elsparkcyklar har varit ett problem länge men elsparkcykelföretagen kämpar för att förbättra detta. Några av företagen kräver nu fotografering av elsparkcykeln efter avslutad resa, i ett försök att stävja felparkeringarna. Dessutom har hastigheten begränsats på gågator och reaktionstest införts för att undvika fyllekörning, i ett försök att göra resorna tryggare både för föraren och allmänheten.

Trots elsparkcykelföretagens ambitioner hoppas Christina Järås på fortsatt förbättring från förarnas sida.

— Jag vill uppmana folk att parkera rätt. Ställ dem inte mitt på trottoaren och släng dem inte heller!

Elsparkcyklarnas historia i Göteborg

 

* 2018 dök de första elsparkcyklarna upp i Göteborg. 

 

* 2019 infördes regleringen av elsparkcyklarna till följd av en frivillig överenskommelse med företagen som hyr ut dem.

 

* 2020 infördes att ett tillstånd för markupplåtelse från Polismyndigheten krävs för att företagen ska få ställa ut elsparkcyklar för uthyrning. Detta reglerar bland annat elsparkcyklarnas placering.

 

* 2021 infördes böter på 300kr för varje felparkerad elsparkcykel som kommunen tvingas flytta på. Boten går till elsparkcykelsföretaget och påverkar inte individen som använt elsparkcykeln ekonomiskt.

 

* 2022 togs beslutet att maxantalet elsparkcyklar i Göteborg är 4400. I samband med detta minskas även elsparkcyklarnas områden och blir mer koncentrerat på centrum.