Desinformationskampanjen

Rådhuset i Göteborg

Kommunpolitiker i Göteborg och avdelningschefen för Socialförvaltningen. Foto: Sara Ek, Yasmine Christensson Kavur

Publicerad: 5 maj, 2022 10:31
Brist på personal skapar förtroendekris

Desinformationskampanjen mot svensk socialtjänst pågår fortfarande, slår Göteborgs kommunpolitiker fast. Den startade i februari och har påverkat Göteborgs socialtjänst negativt. Enligt socialförvaltningens avdelningschef på Göteborgs stad Ing-Marie Larsson, riskerar denna att skada människors tillit till socialtjänsten.

Desinformationskampanjen mot svensk socialtjänst i sociala medier började i februari. Svensk socialtjänst anklagas bland annat för att barn omhändertas på ett felaktigt sätt. Sedan dess pågår ett ständigt arbete för att bygga upp tilliten till socialtjänstens verksamhet.

I onsdags togs desinformationskampanjen upp under kommunstyrelsens sammanträde. Göteborgs kommunpolitiker för Demokraterna, Jessica Blixt, anser att det i ett sådant läge är viktigt att möta människor och ha en dialog med dem. Detta i syfte att minska oron som kampanjen skapat. 

—  Det som är viktigt är att man faktiskt möter människor och har dialoger, träffar, går ut och informerar och att man gör det i ett tidigt stadium, säger Blixt. 

Blixt nämner även att det är av vikt att tillräckligt tidigt fånga upp familjeproblem för att motverka att alltför många barn omhändertas av socialtjänsten. Däremot är vägen dit, enligt Blixt, lång. 

— Socialtjänsten ska jobba förebyggande och hjälpa till och stötta föräldrar innan man omhändertar barn. Det är en lång process innan man kommer dit och som det ser ut idag så är ju många oroliga för att ta emot den hjälp och den stöttning som socialtjänsten erbjuder, säger Blixt. 

Kommunpolitikern och socialdemokraten Jonas Attenius nämner att det som försvårar det förebyggande arbetet är att det fattas folk inom socialtjänsten. 

— Grundproblematiken är att socialtjänsten inte har tillräckligt med folk, säger Attenius. 

Attenius påpekar även att lösningen på problemet är att minska byråkratin så att fler arbetare från socialtjänsten kan möta göteborgarna längst ut. 

— Vi vill att det blir fler socialsekreterare och att det är fler personal längst ut som möter göteborgarna. Och mindre byråkrati, administration och alla dessa “överbyggnad” som vi kallar det, som växer, säger Attenius. 

 

Svårt att bygga upp förtroendet

 

Socialförvaltningens avdelningschef Ing-Marie Larsson säger att det är ett långsiktigt och för socialtjänsten ett energikrävande arbete att jobba förebyggande. 

— Det går ju väldigt mycket energi åt att tillrättalägga någonting när ett rykte skapas, säger Larsson. 

På kort sikt strävar socialtjänsten att stärka sin dialog med människor med hjälp av information och kommunikation, till exempel att förse människor med rätt information när de ringer in och ställer frågor om desinformationskampanjen. Därtill samarbetar socialtjänsten med civilsamhället och olika föreningar. 

— Vi samarbetar med civilsamhället, vi har många föreningar som hjälper oss att samarbeta kring föräldrarstödsprogram. Vi har även egna föräldrarstödsprogram, säger socialförvaltningens avdelningschef på Göteborgs stad Ing-Marie Larsson.

Den största utmaningen med att få tillbaka folkets förtroende för socialtjänsten är att det är en tidskrävande process. När förtroendet skadas tar det tid för det att återupprättas, anser Larsson. 

— Det tar ju väldigt lång tid att bygga upp ett förtroende, tillägger Larsson.